Koji su kriteriji za ugradnju dentalnih implantata i kakva je potrebna njega nakon ugradnje?

Gotovo svaka osoba koja je izgubila zub može biti kandidat za ugradnju implantata, s osnovnim preduvjetom dobre oralne higijene. Idealni kandidati su oni s dobrom oralnom higijenom koji su izgubili zube zbog parodontne bolesti ili ozljede te imaju zdravu gingivu i kost za potporu implantata.
Implantati su vrijedno ulaganje i mogu osigurati lijep osmijeh za cijeli život uz pravilnu njegu. Važno je održavati temeljitu dnevnu oralnu higijenu kako bi se izbjegle upale koje mogu ugroziti implantate. Preporučuje se najmanje dva posjeta godišnje stomatologu za detaljan pregled implantata i profesionalno čišćenje zuba.
Naš stomatološki tim pružit će sve dodatne informacije potrebne za održavanje optimalne oralne higijene.