Koliki je vijek implantata?

Implantati su doživotno rješenje za nestale zube.