Prilagodba

 

Posebnu pažnju dr. Paljetak posvećuje rješavanju dentalne anksioznosti i dentalnog straha malih pacijenata kojima se pristupa na strpljiv i prijateljski način te se u veseloj atmosferi raznim metodama oblikuje ponašanje pacijenta do postizanja potpune suradljivosti. Također se velika pažnja poklanja prevenciji karijesa uz individualnu procjenu karijes rizika i individualni plan terapije u skladu sa suvremenim svjetskim smjernicama.

 

Ugovorite besplatni pregled

Zdrav osmijeh počinje ovdje!
Ana Marija Bubi Budimir fb osvrt Futura

Ana Marija Bubi Budimir

Kvaliteta rada i dentalne opreme je na vrhunskoj razini!
Mirna Titlić, Google recenzija - Futura

Mirna Titlić

Nemaš osjećaj da si došao stomatologu.

Česta pitanja