Žanet Vukšić, dentalna asistentica

Žanet Vukšić

dentalna asistentica

Nakon završene Ekonomske i trgovačke škole u Našicama, na Veleučilištu u Požegi završava preddiplomski studij, smjer Trgovina te diplomski studij, smjer Trgovinsko poslovanje. Godine 2017. diplomirala je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku i stekla zvanje prvostupnice dentalne higijene. Godine 2020. završava prekvalifikaciju za dentalnog asistenta. Članicom poliklinike Futura Dent Estetica postaje godine 2023.

 

Ugovorite besplatni pregled

Zdrav osmijeh počinje ovdje!
Sara Baričević, Google recenzija - Futura

Sara Baričević

Znam gdje ću se uvijek vraćati!
Matea Kirin fb osvrt Futura

Matea Kirin

Napokon se više ne bojim zubara.