Žanet Vukšić

Žanet Vukšić

dentalna asistentica

Nakon završene Ekonomske i trgovačke škole u Našicama, na Veleučilištu u Požegi završava preddiplomski studij, smjer Trgovina te diplomski studij, smjer Trgovinsko poslovanje. Godine 2017. diplomirala je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku i stekla zvanje prvostupnice dentalne higijene. Godine 2020. završava prekvalifikaciju za dentalnog asistenta. Članicom poliklinike Futura Dent Estetica postaje godine 2023.

 

Ugovorite besplatni pregled

Zdrav osmijeh počinje ovdje!
Nika Marin, Google recenzija - Futura

Nika Marin

Futura Dent Estetica je idealno mjesto za sve, pogotovo one koji se boje zubara ili su ranije imali neugodna iskustva.
Sara Marinković, Google recenzija - Futura

Sara Marinković

The experience in whole was very profesional and pleasant.