Karlo Komljenović, univ. bacc. dent. hig.

Karlo Komljenović

univ. bacc. dent. hig.

Nakon završene Medicinske škole u Osijeku, smjer dentani tehničar, upisuje Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, čime stječe zvanje prvostupnika dentalne higijene. Nakon završenog studija, 2020. postaje članom poliklinike Futura Dent Estetica. Karlova područja od posebnog interesa su higijena, prevencija i fotografija.

 

Ugovorite besplatni pregled

Zdrav osmijeh počinje ovdje!
Dave Jones, Google recenzija - Futura

Dave Jones

I have prepared myself for a world of hurt, fortunately it didn't come.
Katelyn Jeffrey, Google recenzija - Futura

Katelyn Jeffrey

I can’t say enough good things about this clinic.